โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

           ทางโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นำนักเรียนโครงการ วมว.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2561เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

English Camp ระหว่างวันที่ 4 – 9  เมษายน 2562  ณ ประเทศมาเลเซีย

 

รูปกิจกรรม

DSC_0262
DSC_0268
DSC_0269
DSC_0270
DSC_0273
DSC_0274
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0281
DSC_0284
DSC_0287
DSC_0290
DSC_0296
DSC_0298
DSC_0299
DSC_0304
DSC_0306
DSC_0309
DSC_0313
DSC_0326
DSC_0330
DSC_0338
DSC_0345
DSC_0346
DSC_0410
DSC_0414
DSC_0417
DSC_0419
DSC_0420
DSC_0430
DSC_0433
DSC_0459
DSC_0460
DSC_0462
01/34 
start stop bwd fwd