เนื้อหา

ขอแสดงความยินดีกับ...

นายบุริศร์ คงกระพันธ์ นักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15

จัดโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน 2562

p1p2
p5p3