เนื้อหา

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ด้วยมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เข้าโครงการมีที่ตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่แตกต่างกัน และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มีนโยบายให้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ขึ้นทุกปี ในปีการศึกษา 2559 ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ ในระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

DSC_4237
DSC_4245
DSC_4247
DSC_4252
DSC_4254
DSC_4259
DSC_4271
DSC_4274
DSC_4277
DSC_4281
DSC_4284
DSC_4287
DSC_4291
DSC_4300
DSC_4319
DSC_4349
DSC_4350
DSC_4351
DSC_4354
DSC_4356
DSC_4363
DSC_4384
DSC_4386
DSC_4420
DSC_4423
DSC_4488
DSC_4499
DSC_4527
DSC_4529
DSC_4562
DSC_4569
DSC_4577
DSC_4585
DSC_4587
DSC_4654
DSC_4658
DSC_4659
DSC_4660
DSC_4670
DSC_4671
DSC_4672
01/41 
start stop bwd fwd