เนื้อหา

โครงการ  JENESYS 2.0

นางสาวอานีซา  เวาะแม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  (โครงการ วมว.) ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมทางวิชาการในโครงการ  JENESYS 2.0 ระหว่างวันที่  2-11 มีนาคม 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งนักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนต่างประเทศ

รูปกิจกรรม ::

1
2
3
4
5
6
7
1/7 
start stop bwd fwd