เนื้อหา

นักเรียนโครงการ วมว. นำเสนอโครงงานวิจัย

นางสาวอลิสา สมานวิวัฒน์และนายกันต์ สุดเสงี่ยมกับนางสาวภาวินี มณียม นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิจัยในงาน The 2nd INTERNATIONAL INNOVATION, DESIGN AND ARTICULATION ณ ประเทศมาเลเซีย

 1 10816101 728049510614399 1626413344 n

 *** ผลการนำเสนอ  นางสาวอลิสา สมานวิวัฒน์ ได้รับเหรียญทองแดง (อันดับสาม) 

ภาพกิจกรรม

1
10808386_872085179478893_1109763057_n
10811230_872085169478894_384689796_n
10811696_728049563947727_2126034374_n
10815893_872085109478900_666253434_n
10816101_728049510614399_1626413344_n
10818604_872085182812226_545329799_n
10818767_872085106145567_653619605_n
10819626_872085106145567_653619605_o
10822342_872085186145559_885772514_n
10822741_728049527281064_1295111071_n
01/11 
start stop bwd fwd