เนื้อหา

นักเรียนโครงการ วมว. ได้รับรางวัล Best Poster ICYS

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรินทร โรจนกรินทร์ นักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists ; ICYS 2015)  ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 19 - 25 เม.ย. 2015 ณ เมืองอิซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี ผลปรากฏว่า ผลงานเรื่อง 3D object reconstruction from 2D images with application on surface area ได้รางวัลประเภท Best Poster ICYS 2015 ครั้งที่ 22 สาขาคณิตศาสตร์ ซึ่งผลงานดังกล่าวได้จัดทำร่วมนายพริษฐ์ วิพุฑฒิกุลวาทย์ โดยมี ผศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล และดร.กิตติยา คงกะพันธ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรม

11011574_828529977194636_5455297913688070707_n
11067868_876701945724473_1369848052_o
11073082_828528940528073_4196421244951949800_n
11128736_876701982391136_1352949827_o
11150917_650171501784165_6307742113172072004_n
11180420_876701952391139_678584123_o
11181952_876701955724472_992880063_o
11182290_650171578450824_8000937361691454988_n
11206111_650171461784169_4887229143638134372_n
11215221_876701962391138_485362245_o
11248051_876701995724468_759140060_o
21798_650171531784162_5536780891219625587_n
DSCN2522
FB_IMG_1430324477831
FB_IMG_1430324482905
FB_IMG_1430324487572
FB_IMG_1430324578654
FB_IMG_1430324754464
IMG_6214
IMG_6963
w2
01/21 
start stop bwd fwd