เนื้อหา

แสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.

ขอแสดงความยินดีกับ นายพศวีร์  ศีลพันธุ์ และนางสาวนินัศรีน  นิเลาะ  นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นแรกที่ได้รับรับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ Sri Prakash Vidyaniketan ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2555 โดยมี ดร. อุสมาน  สารี เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน

 ภาพกิจกรรม

p1
p10
p11
p12
p13
p14
p15
p16
p17
p18
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
01/18 
start stop bwd fwd