เนื้อหา

ค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ ๔
              เมื่อวันที่ ๑ - ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ผศ.กนก จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นำคณาจารย์และนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมโครงการ “ค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ ๔” ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างนักเรียนในโครงการ วมว. ทั้ง ๕ แห่ง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ และให้การต้อนรับ

รูปกิจกรรม ::

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
45
dsc_0331
01/40 
start stop bwd fwd