vmvSA4

ปฏิทินการรับนักเรียนใหม่(โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2561

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2560 *สมัครได้ตาม   https://apply.mwit.ac.th/satitpn/
สอบคัดเลือกรอบแรก วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560   เวลา 09.00 - 15.30 น *เนื้อหาที่สอบตามสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตฯและวิทยศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศผลรอบแรก วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 *ดูผลประกาศได้ตามเว็บไซต์
สอบคัดเลือกรอบสอง วันที่ 6 - 7 มกราคม 2561 *แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด 
ประกาศผลรอบสอง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 *ดูประกาศผลตามเว็บไซต์