โรงเรียนสาธิตฯ ขอเชิญศิษย์เก่าสาธิต ม.อ. ร่วมบริจาค/สนับสนุน การจัดงาน ๕๐ ปี รวมมิตร สาธิต ม.อ. และสมทบกองทุน ๕๐ ปีโรงเรียนสาธิต รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนสาธิต ม.อ. ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และศิษย์เก่า ร่วมเสนอชื่อ "ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี โรงเรียนสาธิตฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนสาธิตฯ ขอเชิญศิษย์เก่าสาธิต ม.อ. ร่วมซื้อสินค้าที่ระลึกงาน ๕๐ ปี รวมมิตร สาธิต ม.อ. รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนสาธิต ม.อ. จัดบริการรถบัสรับ-ส่ง ศิษย์เก่าสาธิต ม.อ. เพื่อเข้าร่วมงาน "๕๐ ปีรวมมิตร สาธิต ม.อ." รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบประเมินงาน 50 ปี รวมมิตร สาธิต ม.อ. รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนที่เเสดงจุดจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ๕๐​ ปี รวมมิตร สาธิต ม.อ. ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม

วิดีทัศน์ 50 ปี สาธิต มอ.
เพลงเขตรั้วแห่งรัก