เพลงเขตรั้วแห่งรัก


ความหมาย/แรงบันดาลใจ


กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

งานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7

เดิน วิ่งการกุศล 50ปี สาธิต ม.อ.

งานศืนสู่เหย้า 50 ปี สาธิต ม.อ.

  • วันที่ 26 ตุลาคม 2562
    ณ โรงเรียนสาธิตฯ
  • 27 ตุลาคม 2562
    ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ หาดใหญ่
  • อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมเพื่อสังคมและอื่นๆ ตลอดปี 2562