เพลงเขตรั้วแห่งรัก


ความหมาย/แรงบันดาลใจ


กำหนดการที่กำลังจะเกิดขึ้น

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

 • กิจกรรมภาคบ่าย–ภาคค่ำที่โรงเรียนสาธิตฯ

 • เวลา 16.00 น กิจกรรมต้อนรับหน้าลานพระรูป/ถ่ายรูปร่วมกัน

 • เวลา 17.00 น.กิจกรรมต้อนรับที่โรงเรียนสาธิต ม.อ./กิจกรรมประชันเชียร์ /โชว์เชียร์ /กีฬามหาสนุก

 • เวลา 18.30 น.รับประทานอาหารเย็น ดนตรี /การแสดง /กิจกรรม

 • เวลา 21.00 น. Check in เข้าโรงแรมที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

 • กิจกรรมภาคเช้าที่โรงเรียนสาธิต ม.อ.

 • เวลา 07.00 น. กิจกรรมสาธิตยามเช้า /ร่วมรับประทานอาหารเช้า

 • เวลา 08.30 น. กิจกรรมต้อนรับศิษย์เก่า /กิจกรรมหน้าเสาธง

 • เวลา 09.30 น. กิจกรรมย้อนยุค 50 ปี สาธิต ม.อ. จากวันนั้นถึงวันนี้
  - พิธีทำบุญ 3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม
  - มุทิตาคาราวะ
  - ชมวีดีทัศน์และนิทรรศการ 50 ปี สาธิต ม.อ.
  - เสวนา /พูดคุยเรื่องราวและความผูกพัน ความเป็นสาธิต ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

 • เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  - ชมดนตรีจากศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

 • หมายเหต***กิจกรรมยามเช้าเชิญชวนใส่ชุดธีม “ออเจ้า” ชุดไทย หรือชุดพื้นเมือง

กิจกรรมภาคกลางคืน

 • ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • เวลา 17.00 น. เริ่มลงทะเบียนกิจกรรมภาคกลางคืน

 • เวลา 18.00 น. เริ่มงานภาคกลางคืน
  - พิธีเปิดงาน
  - มอบช่อดอกไม้ให้ตัวแทนอาจารย์อาวุโส และผู้บริหาร
  - มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาต่างๆ
  - การแสดงของอาจารย์ /การแสดงของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
  - เกม /กิจกรรมระดมทุนจากศิษย์เก่า
  - ปิดงาน

 • ราคาบัตร
  ศิษย์เก่า รุ่น 1 – 45 บัตรราคา 500 บาท /คน
  ศิษย์เก่า รุ่น 46 – ปัจจุบัน บัตรราคา 100 บาท /คน

 • หมายเหตุ
  1) ศิษย์เก่าสามารถสนับสนุนบัตรมากกว่า 500 บาท/คน หรือมากกว่า 100 บาท/คน ได้
  2) บัตรเดียวเข้าร่วมงานได้ 2 วัน
  - วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่โรงเรียนสาธิต ม.อ. อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
  - วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา