"  ตารางเรียน / ตารางสอน ปีการศึกษา 2560  "
                     ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 update  20 ตุลาคม 2560
                    Calendar มัธยมศึกษาปีที่ 1                       
                    Calendar  มัธยมศึกษาปีที่ 2                  
                    Calendar  มัธยมศึกษาปีที่ 3                                     
                    Calendar  มัธยมศึกษาปีที่ 4                    
                    Calendar  มัธยมศึกษาปีที่ 5                  
                    Calendar  มัธยมศึกษาปีที่ 6
                    ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 update 20 ตุลาคม 2560
                    Calendar  อาจารย์คณะวิทย์
                    Calendar  ห้อง Lab วิทยาศาสตร์
                     Calendar แนะแนว