สถานที่ตั้งและบรรยากาศภายในห้องชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต

       อาคาร 7 ชั้นล่าง ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนผู้ปกครองสามารถมาเยี่ยมชม หรือนั่งพักรอรับบุตรหลานได้ที่ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯอาคาร 7 ชั้นล่าง ได้ในวันเวลาราชการโดยทางชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดเตรียมบริการ น้ำชา กาแฟ แก่ผู้ปกครองทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมห้องชมรมฯ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ห้องชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกๆ ฝ่าย